25 มิ.ย. 2019

About me

ภาณุ ไอโมดิช

นักการตลาดออนไลน์ ที่มีพื้นฐานเป็นโปรแกรมเมอร์ ผมชอบเรียนรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับดิจิตัลและเทคโนโลยี
ปัจจุบันทำงานเป็นนักพัฒนาเว็บไซต์และโมบายแอฟ และก็ยังเป็นที่ปรึกษาด้านการวางระบบอีคอมเมิร์สและการทำการตลาดออนไลน์ให้กับบริษัท SMEs และเจ้าของผู้ประกอบการหลายแห่งในประเทศไทย

งานด้านโปรแกรมมิ่งและการตลาดออนไลน์ คืองานที่ผมรักยิ่งทำยิ่งสนุก มีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำ และผมเชื่อว่าทำงานที่รักมักทำได้ดีเสมอ รวมๆแล้วก็ประมาณ 12 ปี ที่คลุกคลีอยู่กับงานด้าน Programming / IT / Online Marketing

  • ผู้ก่อตั้งบริษัท ไอโมดิช จำกัด
    ให้บริการที่ปรึกษาธุรกิจออนไลน์การทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร ,ระบบอีคอมเมิร์ส และรับพัฒนาเว็บไซต์
  • ผู้ก่อตั้ง โฮสอิลิแกนท์ดอทคอม
    ให้บริการ จด Domain name , ให้เช่า Web hosting/VPS , งานด้านระบบ Network/Server , บริการวางระบบ Web infrastructure เพื่อรองรับเว็บไซต์ที่มีทราฟฟิกปริมาณมาก


การศึกษา :

  • ปริญญาโท , คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บ (Web Engineering) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ปริญญาตรี , Mechanical Engineering/Mechanical Technology / Technician
    มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

พื้นที่เล็กๆแห่งนี้คือ Blog ของคนทำงาน Digital & Technology บันทึกและแชร์ความรู้และประสบการณ์, โดยมีความเชื่อว่าความรู้ที่ผมแบ่งปันจะช่วยแก้ปัญหาให้ผู้อื่นได้ …ยิ่งให้ ยิ่งมีความสุข